مراسم بزرگداشت بیست و سومین سال ارتحال عالم ربانی آیت الله سید مهدی دین پرور