جدول زمان‌بندی هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه در قم

 

جدول زمان‌بندی هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه در قم

 

     

۱

   برگزاری اولین پیش‌نشست

   شنبه ۱۱ /۷ /۱۳۹۴

۲

   برگزاری دومین پیش نشست

   سه شنبه ۱۵/ ۱۰ /۱۳۹۴

۳

   مهلت ارسال چکیده مقالات به کنگره

   دوشنبه ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۶

۴

   مهلت ارسال مقالات به کنگره

   یکشنبه ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶