جواب سلام

24) إِذٰا حُيِّيْتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَىِّ بِأَحْسَنَ مِنْهٰا، وَ إِذٰا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ فَكٰافِئْهٰا بِمٰا يُرْبِى عَلَيْهٰا، وَ ٱلْفَضْلُ مَعَ ذٰلِكَ لِلْبٰادِي.(حکمت59)

آنگاه که درود و سلامت گفتند بهتر از آن پاسخ گوی و آنگاه که دستی از سر مهر و احسان به سویت دراز شد افزون‌تر از آن پاداش ده، و در عین حال فضیلت از آنِ آغازگر است.