راز برآمدن حاجت

35) لا يَسْتَقِيمُ قَضٰاءُ ٱلْحَوٰائِجِ إِلاَّ بِثَلاثٍ: بِاسْتِصْغٰارِهٰا لِتَعْظُمَ؛ وَ بِاسْتِكْتٰامِهٰا لِتَظْهَرَ؛ وَ بِتَعْجِيلِها لِتَهْنَأَ.(حکمت97)

روا ساختن حاجت در پرتو سه امر است: كوچك شمردن آن، تا كارهاى بزرگ انجام شود؛ پنهان نمودن آن، تا خود آشكار شود؛ و فوريّت در آن، تا گوارا گردد.