شش هشدار اخلاقی

40) عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ ٱلْفَقْرَ ٱلَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَ يَفُوتُهُ ٱلْغِنَى ٱلَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ. فَيَعِيشُ فِى ٱلدُّنْيٰا عَيْشَ ٱلْفُقَرٰاءِ، وَ يُحٰاسَبُ فِى ٱلْآخِرَةِ حِسٰابَ ٱلْأَغْنِيٰاءِ.وَ عَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ ٱلَّذِي كٰانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً وَ يَكُونُ غَدًا جِيفَةً، وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِى ٱللهِ وَ هُوَ يَرىٰ خَلْقَ ٱللهِ، وَ عَجِبْتُ لِمَنْ نَسِىَ ٱلْمَوْتَ وَ هُوَ يَرىٰ مَنْ يَمُوتُ، وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرىٰ وَ هُوَ يَرَى ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأَوْلىٰ، وَ عَجِبْتُ لِعٰامِرِ دٰارِ ٱلْفَنٰاءِ وَ تٰارِكِ دٰارِ ٱلْبَقٰاءِ.(حکمت121)

در شگفتم از بخيل! از فقرى كه مىگريزد، زودتر بدان رسد؛ و ثروتى را كه مىطلبد از دست دهد. در دنيا چون فقيران زندگى كند؛ و در آخرت حساب ثروتمندان را از او خواهند.

  در شگفتم از متكبّر، كه ديروز نطفه بود و فردا مردار خواهد شد؛ و از آنكه دربارة خدا شك كند، ولى خلق خدا را بيند؛ و از آن كه مرگ را از ياد برَد، درحالىكه مىبيند مردم مىميرند؛ و از آن كه آخرت، يعنى سرمنزل اصلى را انكار كند، ولى دنيا را كه آغاز آن راه است بيند؛ و از آن كه در آبادى دنياى فانى كوشد، ولى خانه جاودانه را رها كند.