خانواده

 پدر ایشان مرحوم آیة الله آقای حاج سید مهدی دین پرور (قدس سره ) عالمی بزرگ و متقی بودند و مادر ایشان خانم مرضیه توفیق یزدانی در عصر خود، بانویی فاضل، معلم و مدیر مدرسه بودند که به زبان فرانسه نیز تسلط داشتند و از مدرسه دارالمعلمات (اولین مرکز تربیت دختران) دیپلم گرفته بودند، معظم له مقدمات زبان عربی و مقداری زبان فرانسوی را از والده­شان فرا گرفتند.

 پدر بزرگ ایشان مرحوم آیة الله العظمی آقا سید جعفر دین پرور از اوتاد زمان و از علمای مبّرز تهران و شمیران و مورد وثوق علماء و مراجع خصوصا حضرت آیت الله العظمی مرحوم آقای بروجردی بودند.

جد بزرگوار ایشان مرحوم آیة الله العظمی آقا سید ابوتراب دین پرور که سال ها در نجف اشرف به تحصیل و تدریس اشتغال و از علماء طراز اول و مراجع آن زمان بودند، ایشان از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی آخوند خراسانی بودند که تقریرات اصول ایشان را به نگارش درآوردند که به صورت خطی، موجود و تا کنون منتشر نشده است.2

همچنین اجداد ایشان همگی در دربند شمیران ساکن بودند و جد اعلای ایشان حسینیه و مسجد جامع دربند را بیش از یک قرن پیش بنا نمودند.

پدربزرگ مادری ایشان نیز مرحوم آیة­الله آقای شیخ محمد رضا توفیق یزدانی از علما، اندیشمندان و جامع علوم معقول و منقول و صاحب تألیفات بسیاری در عصر و زمان خود بودند و همچنین جد مادری ایشان مرحوم آیة الله حاج شیخ عبد ا­لصمد یزدی نیز از علما و خطاطان نامدار دوره قاجار بودند.