مالک اشتر و سایر تبعیدیان در شام

مالک اشتر براي آن که نشان دهد که بخاطر ارزش­هاي ديني به پا خواسته و سخنان معاويه در خصوص اطاعت از حاکمان، مطابق دستور قرآن نيست، چنين گفت: «اي معاويه ما از آن جمله نيستيم که برهان خداي را پشت پا زنيم و بي­فرماني کنيم، اگر ائمه ما طريق حق روند و ما پيروي نکنيم کتاب خدا را پشت سرانداخته باشيم»[4] معاويه از سخنان اشتر عصباني شد و او و عمروبن زراره را که از وي دفاع نمود، به زندان انداخت. [5] پس از اصرار ياران اشتر و آزادي وي، معاويه در نامه­اي به عثمان خواستار بازگشت شورشيان به کوفه شد.

 


4-ابن اعثم کوفي، پيشين، صفحه 338.
5-ابوالفرج اصفهاني، پيشين، جلد 18، صفحه 167.