خبرگزاری اهل بیت ابنا
هفدهمین کنگره نهج البلاغه با محوریت عهدنامه مالک اشتر برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه پیرامون برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه در قم با موضوع عهدنامه امیرالمومنین به مالک اش‌تر امروز صبح برگزار شد.

آیت الله دین پرور در ارتباط با هدف کنگره نهج البلاغه گفت: این کنگره با هدف بررسی یک منشور سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی و فرازمانی و فرامکانی برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه اظهار داشت: امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شعار «نه شرقی و نه غربی» نشان دادند که راه ما یک مسیر و کار جدید است.

وی افزود: قهرا هر حکومت و جامعه و هر مجموعه‌ای که بخواهد حرکت کند قاعدتا باید براساس یک فکر و فرهنگ باشد و تا آخر خط بتواند برنامه‌ها را تنظیم کند.

ادامه خبر

موضوع: