در آستانه چهلمین روز درگذشت شاعرگرانمایه حبیب الله چایچیان "حسان"
کتاب "بشنو ز علی(ع)" توسط بنیاد نهج‌البلاغه منتشر شد

در آستانه چهلمین روز درگذشت شاعرگرانمایه حبیب الله چایچیان "حسان" کتاب "بشنو ز علی(ع)" حاوی چهل سخن ازپیشوای پرهیزکاران امام علی(ع) که توسط آن زنده یاد در قالب دو بیتی به نظم در آمده؛ توسط بنیاد نهج‌البلاغه به چاپ رسیده و تقدیم ادب دوستان و هنر وران می‌شود.
این کتاب حاوی چهل سخن گران‌سنگ ازامام علی(ع) است که حبیب الله چایچیان (متخلص و مشهور به حسان)  به زبان شعر و به صورت تضمین در قالب دو بیتی‌های روان سروده است.
می‌دانیم که دوبیتی از اینجهت که به زبان عرفی و فرهنگ مردم، نزدیکتر است؛ فراگیرتر و عمومی تر می‌باشد.
تفاوت این کار با دیگر مجموعه‌های مشابه که تضمینی از روایات معصومان را در خود دارد؛ در آناست که شاعر در تمامی دوبیتی‌ها، قافیه شعر را از متن عبارت حدیث برگرفته و حدیث؛ ملاک نظم بخشی و قافیه بندی شعر شده است.
باشد که حکمت‌های جانبخش و پرتوهای پر درخشش آن؛ فروغ راهمان گردد.

موضوع: