قرن پانزدهم هجری

۸۱-فرمان به مالک اشتر از امام علی علیه السّلام (اسپانیولی)

مترجم:گراسی یلاّ آنیس دائود

چ:۱، تهران:وزارت ارشاد اسلامی،
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۴)

۱۳۵۸ ش/۱۹۷۹ م

چ:۲، -، /۱۹۸۲ م

۴۰+۲ ص، پالتویی
۸۲-نظریة الحکم و الإدارة فی عهد الإمام علی علیه السّلام للأشتر

تألیف:سید عبد المحسن فضل اللّه‏[حسنی‏]

ط:۱، بیروت:دار التعارف، [۱۴۰۰ ق/۱۹۷۹ م‏]

ط:۲، -، [۱۴۰۴ ق‏]/۱۹۸۳ م.

۲۳۶ ص، وزیری.
۸۳-آئین جهانداری(۴-۱)

شرح عهدنامه امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر نویسنده:سید ابراهیم بن مهدی علوی خویی (۱۴۰۹-۱۳۲۸ ق)

موسوعة مؤلفی الإمامیة:۱/۴۱۸
۸۴-قانون اساسی حکومت امام علی علیه السّلام

[موضوع بندی و تبویب عهدنامه مالک اشتر]

نویسنده:علی انصاریان

چ:۱، تهران:بنیاد نهج‏البلاغه، ۱۳۵۹ ش/ [۱۴۰۱ ق‏]

۱۰+۶۱ ص، وزیری

چ:۲، ویرایش دوم، -، (زیر چاپ)

این کتاب با اسامی گوناگون با تغییر در نام کتاب و نویسنده با مشخصات ذیل چاپ شده است!؟!

-عهدنامه امام علی علیه السّلام به مالک اشتر

ویرایش و تصحیح:[محمد]ریاضی

چ:۱، تهران:انتشارات پیام آزادی، ۱۳۷۶ ش

چ:۲، -، ۱۳۷۹ ش

چ:۳، -، ۱۳۷۹ ش

۶۸ ص، جیبی

-اصول عدالت علوی

فرمان امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر استاندار مصر گردآوری:سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

چ:۱، تهران:قدر ولایت، ۱۳۸۰ ش

۶۱ ص، رقعی

-این کتاب به زبانهای مختلف نیز ترجمه شده است:
-عهد الإمام علی علیه السّلام إلی مالک الاشتر

أحد مصادر تدوین الدستور الإسلامی

تألیف:علی انصاریان

ط:۱، طهران:دار سروش، ۱۴۰۳ ق/۱۳۶۱ ش

۵۹ ص، رقعی
-منشور عدالت انسانی (اردو-عربی-انگلیسی)

قانون اساسی حکومت امام علی علیه السّلام

عهدنامه امام علی علیه السّلام بنام مالک اشتر(ره)

نویسنده:علی انصاریان

مترجم:باب العلم فاوندیشن

چ:۱، کراچی پاکستان:باب العلم فاوندیشن، ۱۴۱۸ ق

۱۹۴+۴۱ ص، رقعی

همراه با ترجمه به عربی و انگلیسی
-نامه حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر (بنگالی)
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۵)

نویسنده:علی انصاریان

مترجم:؟

چ:۲، داکا:خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، ۱۴۲۰ ق/۱۹۹۹ م

۴۸ ص، رقعی
۸۵-فرمان مبارک(حکومت از مولی) امیر المؤمنین(علی علیه السّلام)به مالک اشتر

مترجم:محمد وحید گلپایگانی(-۱۳۰۵ ش)

[چ:۱]تهران:انتشارات محمدی، ۱۳۶۱

ش/۱۴۰۳ ق

۷۲ ص، رقعی
-فرمان مبارک امام علی علیه السّلام به سپهسالار خود مالک اشتر فرمانروای مصر

مترجم:محمد وحید گلپایگانی

تهران:انتشارات اعلمی، ؟

۴۷ ص، رقعی
۸۶-نموداری از حکومت علی علیه السّلام

نویسنده:حسن سعید(ره)

چ:۱، تهران:کتابخانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهران، با همکاری کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السّلام اصفهان، [۱۳۶۱ ش‏]/۱۴۰۳ ق.

۳۱۲ ص، وزیری

صفحات ۱ تا ۱۷۹ شرح نامه به امام حسن علیه السّلام و صفحات ۱۸۰ تا ۳۱۲ شرح عهدنامه مالک اشتر می‏باشد.
۸۷-دو فرمان تاریخی

۱.فرمان حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

۲.فرمان ۸ ماده‏ای امام خمینی به مسؤولین مترجم:؟

[چ:۱، تهران‏]:سازمان اوقاف‏[و امور خیریّه‏]، دفتر خدمات دینی، ۱۳۶۱ ش/۱۴۰۳ ق

۴۰ ص، پالتویی

صفحات ۵ تا ۳۴ ترجمه عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۳۵ تا ۴۰ دارای فرمان ۸ ماده‏ای امام خمینی(ره)می‏باشد.
۸۸-آغاز حرکت انقلابی در مصر

[شرح عهدنامه علی علیه السّلام به مالک اشتر]

مدرّس:حسین نوری‏[همدانی‏]

[به کوشش‏]:شهید محمد تقی بشارت، حسن یوسفی، محمد سالار

تهران:انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ ش

۲۲۸ ص، رقعی
۸۹-درسهایی از نهج‏البلاغه ج:۲

[شرح‏]نامه امام علی علیه السّلام به مالک اشتر

مدرّس:حسینعلی منتظری(-۱۳۰۱ ش)

چ:۱، [تهران‏]:حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۱ ش/[۱۴۰۳ ق‏]

۴۲۹ ص، رقعی

صفحات ۵ تا ۳۵۱ شرح عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۳۵۲ تا ۴۲۴ شرح نامه‏های دیگر می‏باشد.
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۶)
-درسهایی از نهج‏البلاغه ج:۲

فرمان حکومتی امیر المؤمنین علیه السّلام‏[به مالک اشتر]و چند نامه دیگر.

مدرّس:حسینعلی منتظری

چ:۲، [ویرایش دوم‏]، قم:مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۶۷ ش

۴۰۰ ص، وزیری

صفحات ۹ تا ۳۱۷ شرح عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۳۱۹ تا ۳۹۴ شرح نامه‏های دیگر است.
۹۰-عهد الأشتر

[شرح لعهد امیر المؤمنین علیه السّلام الذی کتبه لمالک الاشتر(ره)لمّا ولاّه مصر]

تألیف:شیخ محمد مهدی شمس الدّین

ط:۱، بیروت:مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م

۱۵۲ ص، وزیری

ط:۲، (ویرایش دوم)، بیروت:المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۴۲۱ ق/۲۰۰۰ م ۱۹۶ ص، وزیری

تراثنا:۵/۲۹۷، المنتخب من اعلام الفکر و الأدب:۶۱۴
۹۱-برداشتهایی از عهدنامه مالک اشتر

نویسنده:سید جمال الدین دین پرور

تألیف:۱۳۶۲ ش

۶۰ ص، رحلی، دستنویس
۹۲-خطّ و فرهنگ حکومت اسلامی

[ترجمه و توضیح عهدنامه مالک اشتر] نویسنده:عبد المجید معادیخواه

چ:۱، قم:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲ ش

۸+۱۲۵ ص، رقعی

(سلسله برداشتهایی از نهج‏البلاغه، ۱)
۹۳-شرح عهد الإمام علی علیه السّلام إلی مالک الأشتر(فارسی)

نویسنده:سیّد احمد بن عطاء الله فقیه إمامی (۱۴۱۴-۱۳۵۲ ق)

موسوعة مؤلّفی الإمامیة:۴/۱۵۶

آینه پژوهش:۲۳/۱۰۹
۹۴-علی علیه السّلام و آیین رهبری

برداشتی کوتاه از عهدنامه و وصیت‏نامه مولای متقیان علی علیه السّلام در رابطه با مدیریت، رهبری و اخلاق اجتماعی خطاب به مالک [اشتر]و فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیه السّلام

به کوشش:مهدی ماحوزی

چ:۱، تهران:انتشارات پیک دانش، ۱۳۶۳ ش

۱۱۶ ص، رقعی.
۹۵-الحکم و الإدارة فی نهج الإمام علی علیه السّلام

برداشت‏هایی از عهدنامه امام به مالک اشتر تألیف:علی صلاح

چ:۱، [طهران‏]:دار البصائر، ۱۴۰۵ ق

۱۱۹ ص، رقعی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۷)
۹۶-سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی علیه السّلام

[ترجمه و توضیح عهدنامه مالک اشتر] نویسنده:محمد تقی رهبر(-۱۳۱۴ ش)

چ:۱، تهران:سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳ ش

چ:۲، -۱۳۶۶ ش‏[؟۱۳۶۸ ش‏]

[چ:۳]، چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹ ش

[چ:۴]، -، ۱۳۸۰ ش

۱۴۱ ص، رقعی
۹۷-درسهایی از نهج‏البلاغه

فرمان امام علی علیه السّلام به مالک اشتر نخعی

مدرّس:محمد[موحدی‏]فاضل لنکرانی(-۱۳۱۰ ش)

تقریر و تنظیم:حسین کریمی‏[مراغه‏ای‏](-۱۳۴۱ ش)

چ:۱، قم:انتشارات شکوری، ۱۳۶۴

ش/۱۴۰۶ ق

ک+۲۱۳ ص، وزیری
-آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السّلام

مدرّس:محمد فاضل لنکرانی

تقریر و تنظیم:حسین کریمی

چ:۱، [ویرایش دوّم‏]تهران:دفتر نشر

فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۶ ش/[۱۴۰۸ ق‏]

چ:۲، -، ۱۳۶۸ ش/[۱۴۱۰ ق‏]

چ:۳، -۱۳۷۰ ش/[۱۴۱۲ ق‏]

چ:۴، -۱۳۷۳ ش

چ:۵، -۱۳۷۶ ش

چ:۶، -۱۳۷۷ ش

چ:۷، -۱۳۷۹ ش

۲۰۶ ص، وزیری
۹۸-سیری کوتاه در مدیریت اسلامی

شرحی بر فرمان مالک اشتر

تهران:واحد فوق برنامه جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴ ش

نویسنده:سید محمود حسینی سیاهپوش

۴۴۰ ص، رقعی
۹۹-طبقه‏بندی وظایف حکومت اسلامی

برداشتی از نامه ۵۳ حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر(بررسی مقدماتی)

[تهیه و تنظیم‏]:مرکز مطالعات و پژوهشهای اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهران:سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ۱۳۶۵ ش

۸+۵۷ ص، رحلی
۱۰۰-مالک الأشتر و عهد الإمام له

تألیف:عباس علی موسوی

بیروت:دار الاضواء، ۱۴۰۷ ق/۱۹۸۷ م

۱۷۲ ص، رقعی
۱۰۱-نامه به مالک اشتر نخعی(حاکم مصر)(فرانسوی)

مترجم:حمیده عطوئی

[چ:۱]، تهران:وزارت ارشاد اسلامی، ؟

۳۲ ص، جیبی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۸)

(رسالت اسلام، ۱)
-نامه امام علی به مالک اشتر(فرانسوی)

مترجم:[حمیده‏]عطوئی

ویرایش:دکتر محسن خلیجی

چ:۲، تهران، بنیاد اندیشه اسلامی، ۱۳۶۷ ش/ ۱۹۸۹ م

۲۵ ص، رقعی
۱۰۲-سیمای کارگزاران در نهج‏البلاغه

ترجمه عهدنامه امام امیر المؤمنین علی علیه السّلام به مالک اشتر

مترجم:گروه ترجمه بنیاد نهج‏البلاغه

چ:۱، تهران:بنیاد نهج‏البلاغه ۱۳۶۷ ش/[۱۴۱۰ ق‏]

چ:۲، -۱۳۶۹ ش/[۱۴۱۱ ق‏]

چ:۳، -۱۳۷۱ ش(قم).

چ:۴، -، ۱۳۷۳ ش/

چ:۵، -، ۱۳۷۴ ش

چ:۶، -، ۱۳۷۶ ش

۶۳ ص، رحلی.

چ:۷، -۱۳۷۸ ش، به انضمام ترجمه انگلیسی ۸+۱۱۰ ص، رحلی

چ:۸، -، ۱۳۷۹ ش با عنوان:حکومت و مردم داری در نهج‏البلاغه، برداشتی نواز فرمان علی علیه السّلام به مالک اشتر

۶۷ ص، رقعی

[چ:۹]، -، ۱۳۷۹ ش، با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۶۷ ص، جیبی
۱۰۳-علی‏[علیه السّلام‏]و نظام الحکم فی الإسلام

[شرح عهد مالک الأشتر]

تألیف:محمد باقر ناصری

ط:۱، بیروت:دار الزهراء، ۱۴۱۰ ق/۱۹۹۰ م ۲۰۳ ص، وزیری
۱۰۴-حکمت اصول سیاسی اسلام

ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام به مالک اشتر

ترجمه و تألیف:محمد تقی جعفری تبریزی (۱۳۷۷-۱۳۰۲ ش)

چ:۱، تهران:بنیاد نهج‏البلاغه، ۱۳۶۹ ش/ ۱۴۱۱ ق

چ:۲، -۱۳۷۳ ش

چ:۳، -، ۱۳۷۹ ش

۵۵۱ ص، وزیری
۱۰۵-فریاد جرس

نامه حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

و وصیتنامه آن حضرت به امام حسن علیه السّلام

نویسنده:سید محمد خامنه‏ای(-۱۳۱۴ ش)

تاریخ ترجمه:۱۳۴۸ ش

تهران:انتشارات تک، ۱۳۷۰ ش/[۱۴۱۲ ق‏]

۱۲۸ ص، رقعی

صفحات ۵۷ تا ۸۱ ترجمه وصیتنامه به امام حسن علیه السّلام و صفحات ۸۵ تا ۱۰۷ ترجمه عهدنامه مالک اشتر می‏باشد.
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۹)
-فریاد جرس

نویسنده:سید محمد خامنه‏ای

چ:۲، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ ش

۸۰ ص، رقعی

صفحات ۳۷ تا ۵۴ وصیتنامه به امام حسن ۷ و صفحات ۵۷ تا ۷۷ حاوی عهدنامه مالک اشتر است.
۱۰۶-القانون الأکبر فی شرح عهد الإمام للأشتر

تألیف:سید مهدی سویّج بصری (۱۴۲۳-۱۳۴۳ ق)

مصادر نهج‏البلاغة:۳/۴۲۹، المنتخب من اعلام الفکر و الأدب:۶۷۱

آینه پژوهش:۷۶/۱۳۴
۱۰۷-النظام السیّاسی فی عهد الإمام علی علیه السّلام لمالک الاشتر

تألیف:شیخ نوری حاتم

ط:۱، بیروت:مؤسسة المرتضی العالمیة، ۱۴۱۴ ق/۱۹۹۴ م

۱۵۲ ص، وزیری
۱۰۸-فرمان حکومتی پیرامون مدیریت

شرح عهدنامه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام به مالک اشتر

نویسنده:محمود قوچانی

چ:۱، تهران:مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۴ ش

چ:۲، ۱۳۷۵ ش

چ:۳، ۱۳۷۷ ش

چ:۴، ۱۳۷۹ ش

۱۶+۲۲۵ ص، وزیری
۱۰۹-نامه روح‏فزا(۳-۱)

برداشت‏هایی از عهدنامه علی علیه السّلام به مالک اشتر

نویسندگان:علی محمدی تاکندی(-۱۳۱۲ ش)، رضا شیخ محمدی(-۱۳۴۴ ش)

تهران:انتشارات آفرینه، (با همکاری حوزه علمیه قزوین)، وزیری

-ج:۱، ۲۴۰ ص

چ:۱، ۱۳۷۵ ش

چ:۲، ۱۳۸۰ ش

-ج:۲، ۴۵۶ ص

چ:۱، ۱۳۷۸ ش

چ:۲، ۱۳۸۰ ش

-ج:۳، ۴۶۴ ص،

چ:۱، ۱۳۸۰ ش
۱۱۰-عهد الإمام علی علیه السّلام‏[کتبه‏]لمالک الأشتر النّخعی لمّا و لاّ علی مصر

طهران:رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، مدیریة الترجمة و النشر[با التعاون مع‏]قم: المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السّلام، ۱۴۱۸ ق/ ۱۹۹۷ م

۴۴ ص، جیبی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۴۰)
۱۱۱-عهد امیر المؤمنین علیه السّلام الی القادة و المسئولین

دراسة نموذجیّة لعهد الإمام علی علیه السّلام الی مالک الأشتر

[تبیین القواعد الأساسیّة للإدارة و القیادة فی الإسلام‏]

تألیف:سید عباس نور الدین

ط:۱، بیروت:مرکز بقیة اللّه الاعظم(عج)، ۱۹۹۸ م/[۱۴۱۹ ق‏]/۱۳۷۷ ش

۱۸۲ ص، رقعی
۱۱۲-عهد من علی امیر المؤمنین علیه السّلام کتبه للأشتر النخعی(عربی-انگلیسی)

تنظیم‏[مترجم؟]:قسم المراسلات الخارجیّة فی مؤسسة طریق الحق

قم:مؤسسة فی طریق الحق، ۱۴۲۰ ق/[۱۳۷۸ ش‏]

۲۰+۳۶ ص، رقعی
۱۱۳-اینگونه باش...!

برگردان منظوم نامه امام علی علیه السّلام به مالک اشتر

ترجمه منظوم:علی نجات سیاوشی

چ:۱، ملایر:علم گستر، ۱۳۷۸ ش.

ه+۷۱ ص، رقعی
۱۱۴-بیست مجلس پیرامون عهدنامه مالک اشتر

نویسنده:رضا استادی(-۱۳۱۶ ش)

چ:۱، تهران:دار الکتب الاسلامیّه، ۱۳۷۹ ش ۳۳۸ ص، وزیری
۱۱۵-اصول سیاسی اسلام در عهدنامه امام علی علیه السّلام(به مالک اشتر)

تهیه و تنظیم:احمد رضا کشوری (م:۱۳۸۱ ش)

چ:۱، قم:وثوق، ۱۳۷۹ ش

۹۵ ص، رقعی
۱۱۶-ریاست و حکمرانی از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السّلام

نویسنده:جعفر شیخ الاسلامی(-۱۳۳۳ ش)

چ:۱، تهران:دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۹ ش

۶۴ ص، رقعی

صفحات ۳۹ تا ۶۴ ترجمه عهدنامه مالک اشتر می‏باشد.
۱۱۷-منشور علوی در فرمان به مالک اشتر نخعی

[شرح عهدنامه مالک اشتر]

نویسنده:عبد الستار اجرایی(-۱۳۱۱ ش)

چ:۱، قم:دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۸۰ ش

۳۸۲ ص، رقعی
۱۱۸-اهداف و وظایف اصولی حکومت اسلامی‏[۲-۱]

برداشت‏هایی از عهدنامه امیر المؤمنین علی علیه السّلام به مالک اشتر نخعی

نویسنده:علی شیخ موحد

تهیه و تنظیم:محمد جواد جعفرنژاد، عبد العلی بحرانی.
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۴۱)

چ:۱، قم:انتشارات سلسله، با همکاری:اداره آموزش عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۸۰ ش

۲۵۵ ص، وزیری
۱۱۹-مدیریت و سیاست

فرمان امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر

(متن نهج‏البلاغه با اضافات تحف العقول)

نویسنده:علی اکبر ذاکری(-۱۳۳۸ ش)

چ:۱، قم:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ ش

۱۳۶ ص، رقعی
۱۲۰-مدیریّت و مدارا در کلام علی علیه السّلام

دریافتی از فرمان امیر مؤمنان به مالک‏[اشتر]

مترجم:دکتر علی شیروانی

چ:۱، قم:دار الفکر، ۱۳۸۰ ش

۱۰۱ ص، رقعی
۱۲۱-منشور مدیریت

نگرشی تطبیقی به فرمان امام علی علیه السّلام به مالک اشتر نویسنده:سید محمد مقیمی(-۱۳۵۰ ش)

چ:۱، تهران:کتاب مهربان نشر، ۱۳۸۰ ش

د+۷۰ ص، وزیری
۱۲۲-دولت جاوید

ترجمه و تبیین فرمان امام علی علیه السّلام به مالک اشتر نخعی به انضمام زندگی نامه مالک اشتر نویسنده:محمد علی صالحی مازندرانی (-۱۳۵۵ ش)

چ:۱، قم:صالحان، ۱۳۸۰ ش

۱۴۳ ص، رقعی
۱۲۳-پرتوهایی از علی علیه السّلام سیّد الاوصیاء:

فرامین حکومتی به مالک اشتر و افشاگری‏های شقشقیه...

نویسنده:محمد ابراهیم خرسندی(-۱۳۳۳ ش)

رشت:مبتکر، ۱۳۸۱ ش

۱۹۹ ص، ؟
۱۲۴-شرح عهد العلوی إلی مالک الأشتر النخعی

یا آئین زمامداری

نویسنده:محمد بن غلامحسین طسوجی تألیف:۱۴۲۳ ق

۳۶۴ ص، وزیری، دستنویس
۱۲۵-ترجمه و شرح مختصر فرمان مبارک امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السّلام به مالک اشتر

(اخلاق کارگزاران و مدیران در جامعه اسلامی)

نویسنده:دکتر محمد گلدوست(-۱۳۴۳ ش)

چ:۱، ساری:ستاره سهیل، ۱۳۸۲ ش

۳۹۶ ص، رحلی
۱۲۶-مدیران در نهج‏البلاغه

منش و روش مسئولان در حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت علی علیه السّلام چگونه باید
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۴۲)

باشد؟

نویسنده:ناصر بهرامی

قم:دهکده جهانی آل محمد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم، ۱۳۸۲ ش

۱۰۴ ص، رقعی
کتابهایی که تاریخ چاپشان مشخّص نیست
۱۲۷-اخلاق سیاسی از دیدگاه امام علی علیه السّلام(تامیلی)

نامه‏[امیر المؤمنین علیه السّلام‏]به مالک اشتر و عثمان بن حنیف

مدّرس:ناصر مکارم شیرازی

مترجمین:امام الدین و عبد الحلیم

کلمبو:انجمن الکوثر سریلانکا، ؟

۸۹ ص، رقعی
۱۲۸-خطاب به فرمانده ارشد(والی) از امام علی علیه السّلام به مالک اشتر(انگلیسی)

مترجمین:علی بهزادنیا و سلوادنّی

۲۲+۲۵ ص، ؟
۱۲۹-دستور حکومت

ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم:شیخ محمد علی واعظ تهرانی همّت آبادی

ضمن کتاب:مقاله فی الفکر[الکفر؟]چاپ شده است

ذریعه:۸/۱۵۳، ۱۳/۳۷۴، ۲۱/۳۰۴
۱۳۰-شرح عهدنامه مالک اشتر

نویسنده:میرزا محمد بن محمد رضا همدانی واعظ[کوثر]

به اهتمام:سید محمود کتابچی

تهران:علمیه اسلامیه، ؟

چ:؟، -، ۱۴۰۲ ق

۳۴۰ ص، رقعی
۱۳۱-فرمان امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السّلام به مالک اشتر نخعی

مترجم و خطاط:سید آیت الله مروجّی

ز+۱۰۵ ص، جیبی
۱۳۲-فرمان علی علیه السّلام به مالک اشتر

[مترجم:محسن فارسی‏]

تهران:امیرکبیر، ؟

۲۳ ص، وزیری
۱۳۳-فرمانی‏[از نهج‏البلاغه‏] به مالک اشتر

نویسنده:سیّد محمد شیرازی

مترجم:مرکز نشر فرهنگ اسلامی کویت

تهران:دفتر نشر میثم، ؟

۴۷ ص، رقعی
۱۳۴-منشور عدالت

بررسی عهدنامه مالک اشتر از نهج البلاغه

تهیه کننده:تداوم آموزش مکاتباتی منطقه ۱۰ چ:۱، [تهران‏]:واحد آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه ۱۰

۷۷ ص، جیبی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۴۳)
قسمت دوم کتابشناسی زندگینامه مالک اشتر
۱-شرح أحوال مالک الأشتر(رض)

تألیف:احد علماء القرن العاشر

تحقیق و تعلیق:سیّد عبد الحسین غریفی بهبهانی

ط:۱، مشهد:مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، انتشارات تاسوعا، ۱۴۲۰ ق/۱۳۷۹ ش

۱۶۰ ص، وزیری
۲-مالک الأشتر

تألیف:سید محمد رضا بن جعفر حکیم نجفی(-۱۳۳۸ ق)

مقدمه:شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، شیخ محمد طاهر آل شیخ راضی

طهران:شرکت سهامی طبع کتاب:۱۳۶۵ ق/ ۱۹۴۶ م

۱۵+۱۹۴ ص، رقعی

ذریعه:۷/۱۲۳

به انضمام رساله:
-ابو النعمان

رسالة ادبیة ثقافیة تاریخیة تبحث عن سیرة ابراهیم بن مالک الأشتر النخعی

تألیف:شیخ محمد علی اردوبادی غروی

۱۰ ص، رقعی

ذریعه:۷/۱۲۳
۳-حیاة مالک الأشتر

تألیف:سید محمد تقی بن سعید حکیم نجفی مقدمه:شیخ محمدرضا مظفر

نجف:۱۳۶۵ ق

ذریعه:۷/۱۲۳
-مالک الأشتر

حیاته و جهاده

تألیف:سیّد محمد تقی حکیم

ط:۱، بیروت:المؤسسة الدّولیة، ۱۴۲۲ ق/ ۲۰۰۱ م

۱۲۳ ص، وزیری
۴-قائد القوّات العلویة

مالک اشتر النخعی

تألیف:شیخ عبد الواحد بن احمد[آل‏] مظفری(۱۳۹۵-۱۳۱۰ ق)

نجف:المکتبة العلمیة، ۱۳۷۱ ق/۱۹۵۱ م

۱۹۴ ص، رقعی

ذریعة:۱۷/۱، المنتخب من أعلام الفکر و الأدب:۳۰۲
۵-سیمای مالک اشتر

نویسنده:محمد محمدی اشتهاردی(-۱۳۲۳)

چ:۱، قم انتشارات علامه، ۱۳۴۹ ش

چ:۲، -، ۱۳۵۰ ش

۲۰۷ ص، جیبی

(با مسلمانان صدر اسلام آشنا شویم، ۵)
-زندگی پر افتخار مالک اشتر، قهرمان قهرمانان

نویسنده:محمد محمدی اشتهاردی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۴۴)

چ:۱، تهران:پیام آزادی، ۱۳۷۳ ش

چ:۲، -، ۱۳۷۴ ش

چ:۳، -، ۱۳۷۵ ش

چ:۴، -، ؟

چ:۵، ۱۳۷۹ ش

۱۹۲ ص، جیبی
۶-مالک الأشتر و عهد الإمام له

تألیف:عباس علی موسوی

بیروت:دار الأضواء، ۱۴۰۷ ق/۱۹۸۷ م

۱۷۲ ص، رقعی
۷-دیوان مالک اشتر(عربی)

جمع، شرح و تحقیق:قیس العطّار

ط:۱، [تهران‏]:مؤسسة انصار الحسین

الثقافیة، ۱۳۶۹ ش/[۱۴۱۰ ق‏]

۱۰۰ ص، وزیری
-دیوان مالک اشتر(عربی)

جمع و تحقیق:قیس العطّار

ط:۲، قم، انتشارات دلیل، ۱۴۲۱ ق/۱۳۷۹ ش

۱۲۷ ص، وزیری

(سلسلة دواوین الشعراء من اصحاب علی امیر المؤمنین علیه السّلام، ۱)
-دیوان مالک اشتر

گردآورنده:قیس عطّار

ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

چ:۱، قم:دلیل، ۱۳۷۹ ش/۱۴۲۱ ق

۱۶۶ ص، وزیری
۸-مالک الأشتر، خطبه و آرائه

جمع و تحقیق:قیس العطار

ط:۱، [قم‏]مؤسسة الفکر الاسلامی، ۱۴۱۲ ق/۱۳۷۰ ش

۲۹۹ ص، وزیری
۹-مالک الأشتر(عربی)

تألیف:کمال السیّد(-۱۳۳۶ ش)

ط:۱، قم:مؤسسه انصاریان:۱۴۱۷ ق/۱۳۷۵ ش

ط:۲، -۱۴۲۱ ق/۲۰۰۰ م

۴۰ ص، وزیری، مصوّر

(مع الصحابة و التابعین، ۹)
-مالک اشتر(اردو)

تألیف:کمال السیّد

مترجم:نثار احمد زین پوری

قم:انصاریان، ۱۳۷۵ ش/۱۴۱۷ ق

۴۰ ص، وزیری، مصوّر
-مالک الاشتر(انگلیسی)

تألیف:کمال السیّد

مترجم:جاسم الیاوی

چ:۱، قم:انصاریان، ۱۹۹۶ م
۲۶ ص، وزیری، مصوّر
۱۰-مالک بن الحارث الأشتر
تألیف:مهدی عبد الحسین النجم
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۴۵)
ط:۱، بیروت:دار المفید، ۱۴۱۸ ق/۱۹۹۸ م ۹۳ ص، وزیری
۱۱-القائد العلم، مالک الأشتر النّخعی
تألیف:احمد الزیدی(العقید الرکن)
ط:۱، بیروت:دار الهادی، ۱۴۱۹ ق/۱۹۹۸ م۱۵۳ ص، وزیری
۱۲-بررّسی آثار ادبی مالک اشتر
نویسنده:افسانه حاکی بختیاروند
استاد راهنما:محمد دزفولی
استاد مشاور:علی اصغر باستانی
تهران:دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ ش،۳+۱۸۶+۶ ص، پایان‏نامه فوق لیسانس
مرجع ۷۹، کارنامه منابع اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ ش:۳/۴۷۷
۱۳-حدیث ولایت مالک
نویسنده:سید محسن مصطفی زاده
چ:۱، تهران:انتشارات برگ وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰ ش
۳۰۴ ص، رقعی