در زشتی خود بینی

3) مَنْ رَضِىَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ ٱلسَّاخِطُ عَلَيْهِ، وَ ٱلصَّدَقَةُ دَوٰاءٌ مُنْجِحٌ، وَ أَعْمٰالُ ٱلْعِبٰادِ فِي عٰاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ.(حکمت6)

از خودراضى، ناراضيان زيادى خواهدساخت؛ و صدقه داروى بهبود و شفاست؛ و كردار بندگان در دنيا، رويارويشان است در روز جزا.